logo

Maskinfilter

Velum maskinfilter för CNC maskiner och elskåp. Byts på 5sekunder utan att bryta strömmen. Förhindrar att föroreningar kommer in i CNC maskiner, elskåp som kan orsaka brand, haveri, brända kretskort och fläktar. Skyddar dyrbar utrustning för några ören om dagen. Finns i 5 olika bredder, 200mm - 300mm - 400mm - 500mm - 600mm.