logo

Iso Tool eftersträvar att påverka miljön mindre och arbetar kontinuerligt för att förbättra både arbetsmiljö och vår miljöpåverkan.

Återanvändning av fyllnadsmaterial
Vi återanvänder fyllnadsmaterial som är stötskyddande under transporterna som vi får i leveranserna från våra leverantörer. Fyllnadsmaterialet kan ju användas flera gånger om och är inte uttjänt bara för att det varit med om en transport. Fyllnadsmaterialet kan bestå av frigolitchips samt olika former av ofärgad papp som är återvinningsbar.
 
Packtejp
Under 2019 kommer vi att ändra vår packtejp till en typ som är gjord av papper istället för plast för att minimera mängden plast som vi tillför miljön.  Ändringen kan tyckas vara liten, men om alla företag skulle ändra till papperstejp skulle mängden plasttejp minska med många ton per år.
 
Lokaler
Under hösten 2019 flyttar vi till helt nybyggda lokaler som är byggd med grön teknik och räknas som ”grön byggnad”. Allt ifrån den senaste isoleringstekniken, fjärrvärme, solceller. LED belysning till byggnadsmaterial lever upp till grön byggnationsteknik.
 
228260g mindre Co2 påverkan
I och med att vi numera endast erbjuder digital fakturahantering minskar vi vår CO2 påverkan med 228260g/år. Att skicka brev med något som faktiskt kan skickas digitalt känns ju inte speciellt modernt och framförallt inte miljövänligt med tanke på att det är papper som skall släpas runt med olika transportbilar.
 
Återvinning av hårdmetall & HSS
Vi återköper förbrukad och begagnad hårdmetall och HSS till dagspriser. Vi ser till att de förbrukade verktygen kommer åter till rätt återvinningssystem som återvinner olika råmaterial i verktygen på bästa sätt.
 
 
Vi letar hela tiden efter nya lösningar för att göra vår klimatpåverkan så lite som möjligt för att ändå kunna driva verksamheten på ett lönsamt sätt.